Skyllermarks Skiljerelä

995 kr

Tillverkare

För att vara säker på att alltid kunna starta motorn bör du se till att startbatteriet skiljs från förbrukarbatterierna automatiskt när motorn står still. Den mest robusta lösningen för detta är att använda ett skiljerelä av god kvalitet och komplettera med ordentliga kablar.

Max ström kontinuerlig 140 A

Tillslag 13,3 V

Frånkoppling 12,8 V

Max strömförbrukning standby 3,6 mA

Anslutning 2 st M6